Προγράμματα

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα μας και επικοινωνήστε με το κέντρο μας


ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής- ομιλίας και μάσησης - κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου.
Το κέντρο μας χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα αξιολογητικά εργαλεία και τις νέες θεραπευτικές μεθόδους, ασχολείται με την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των κάτωθι διαγνωστικών διαταραχών:

 • διαταραχών επικοινωνίας
 • διαταραχών λόγου και ομιλίας
 • διαταραχών άρθρωσης και φωνολογίας
 • διαταραχών ροής της ομιλίας
 • αναπτυξιακής καθυστέρησης λόγου/ ομιλίας
 • γλωσσικών διαταραχών
 • ειδικής γλωσσικής διαταραχής
 • αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών
 • αφασικών συνδρόμων/ εγκεφαλικών επεισοδίων
 • διαταραχών σίτισης και κατάποσης
 • νοητικής υστέρησης
 • εκφυλιστικών ασθενειών - Άνοιας
 • διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών - Αυτισμού
 • διαταραχών κατάποσης

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές γι' αυτούς, ανεξάρτητα από την πάθηση, αναπηρία ή μειονεξεία που πιθανό να αντιμετωπίζουν (ΑΟΤΑ, 1994).
Οι εργοθεραπευτές βοηθούν ανθρώπους όλων των ηλικιών που έχουν νοητικά, ψυχικά σωματικά προβλήματα ή δυσκολίες. Στόχος τους είναι να αυξήσουν στο μέγιστο βαθμό τη καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, να εξελίξουν τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητες και να παρεμποδίσουν την απώλειά τους, αλλά και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να είναι αυτόνομο και λειτουργικό στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων του ανεξάρτητα από το βαθμό της αναπηρίας ή δυσκολίας του.
Οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν ως μέσο θεραπείας την δραστηριότητα. Κάθε στόχος προσπαθεί να επιτευχθεί μέσα από σκόπιμες και ελεγχόμενες από το θεραπευτή δραστηριότητες. Στο κέντρο μας έμπειροι εργοθεραπευτές αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και παρέμβαση στις κάτωθι διαγνωστικές κατηγορίες τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • ΔΕΠ-Υ
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Σύνδρομα
 • Διαταραχές αδρής και λεπτής κινητικότητας
 • Διαταραχές αισθητηριακής λειτουργίας
 • Παραπληγίες-ημιπληγίες μετα από επίκτητη βλάβη
 • Αυτοάνοσα νοσήματα (αρθρίτιδα, νοσος Parkinson κ.α)ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Στο ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα οι ειδικοί θεραπευτές αξιολογούν τις ιδιαίτερες δυσκολίες και ελλείψεις του κάθε παιδιού και κατόπιν προετοιμάζουν το κατάλληλο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του.
Η παιδαγωγική παρέμβαση πραγματοποιείται επιλέγοντας μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό που είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού.
Το ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και εφήβους με:

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία κτλ)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Ανεπαρκή σχολική ετοιμότητα
 • Οριακό ή χαμηλό νοητικό δυναμικό
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

H συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία μεταξύ των γονέων/οικογένειας και ενός ψυχοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγου με σκοπό να τους προσφερθεί βοήθεια όσον αφορά στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η κοινωνικοποίηση κ.α. Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι στήριξης του ευρύτερου πλαισίου της οικογένειας και δεν θα πρέπει να παραλείπεται από τα θεραπευτικά προγράμματα.Πρώιμη Παρέμβαση

H Πρώιμη Παρέμβαση αποτελείται από θεραπευτικά προγράμματα διαφόρων ειδικοτήτων, που παρέχονται στα παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των 5 ετών, τα οποία έχουν αναπτυξιακά προβλήματα ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών. 
Στόχος της Πρώιμης Παρέμβασης είναι να προάγει την υγεία του παιδιού, να ενισχύσει τις υπάρχουσες και εμφανιζόμενες ικανότητες, να ελαχιστοποιήσει την αναπτυξιακή καθυστέρηση, να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα ή εμφανιζόμενα κινητικά, γνωστικοαντιληπτικά και συναισθηματικά ελλείμματα, να αποτρέψει τους λειτουργικούς περιορισμούς, καθώς και να προετοιμάσει ψυχολογικά τους γονείς και όλο το οικογενειακό περιβάλλον.
Τομείς ανάπτυξης που ενισχύονται σημαντικά με την πρώιμη παρέμβαση:

 • Κινητική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να κινείται, να παρατηρεί ήχους και οπτικά ερεθίσματα.
 • Γλωσσική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να αρθρώσει λόγο, να χρησιμοποιήσει σωστό λεξιλόγιο, να επικοινωνήσει.
 • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να συμμετάσχει σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες, να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με άλλα παιδιά και δασκάλους, να εκφράσει τα συναισθήματά του.
 • Γνωστική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να σκέφτεται, να αναλύει, να θυμάται και να μαθαίνει.